gelişim medikal®

Sağlığınız için çözüm sunar

GLYCOREX TRANSPLANTATION | Glycosorb ABO Anti A/B Immünoadsorbsiyon Kolonu

amblem

Group of college students in the university amphitheatre, they are sitting and listening to a lecture. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]

Diyalize giren veya girme aşamasına gelen hastalar için en iyi tedavi şekli böbrek naklidir. Böbrek nakli operasyonlarının   yapılabilmesi için ise, alıcı ve verici arasında kan grubu uyumunun olması istenir. Kan grupları başlıca, A, B, AB ve 0’dır. 0 kan grubuna sahip biri bütün gruplara böbreğini verebilir. AB kan grubuna sahip hasta ise, bütün gruplardan böbrek kabul edebilir.

Ülkemizde 2012 verileriyle 3 bin civarında böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Böbrek nakli için gerekli olan organ bağışı ve kadavradan böbrek temininin yetersizliği bu konuda uğraşan hekimleri yeni arayışlara itmiştir. Dünya’da potansiyel vericisi olan hastaların en azından %15-20 si kan grubu uyumsuzluğu saptanması sebebiyle böbrek nakli olamamaktadır. Türkiye’de Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 70 bin hasta olduğu, her yıl bu rakamın yüzde 12 arttığı resmi istatistiklere yansımış bulunmaktadır.

Kan Grubunuz  Böbrek alabileceğiniz gruplar Böbrek bağışlayabileceğiniz gruplar
0 0 0 – A – B – AB
A A – 0 A – AB
B  B – 0 B – AB
0 0 – A – B – AB AB

Böbrek nakil sayılarını arttırmaya çalışan hekimler, ABO Kan grubu uyumsuzluğu olan kişiler arasında böbrek nakli yapmaya çalışmışlar, ancak, yapılan, ilk böbrek nakilleri, vücudun böbreği reddetmesi sonucuyla bitmiştir.Bu nedenle, ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerin yapılmamasının daha efektif olacağı yönünde bir görüş gelişmiştir. Ancak, yeni gelişen yöntemler ve ilaçlar sayesinde, ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerinin, vücudun böbreği reddetmeden sonuçlanabileceği, bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri ve en etkili olanı ise immünoadsorbsiyon işlemidir.

Glycosorb-ABO

İmmunadsorbsiyon tedavisi olarak adlandırılan bu yöntem, hastanın kanın bir hemodiyaliz cihazı yardımıyla vücut dışına çıkartılması ve immünoadsorbsiyon kolonu adı verilen bir sipesifik filtreden geçirilerek, kanın bünyesinde bulunan, Anti A ve Anti B antikorların temizlenmesine dayanmaktadır. Bu yöntemde pıhtılaşma faktörlerinin kaybı olmaksızın, bir kaç saatte yüksek miktardaki antikor kandan güvenle uzaklaştırılmaktadır.

Günümüzde yapılan son bilimsel çalışmalar, ABO kan grubu uyumsuz böbrek naklinin kısa ve orta dönem sonuçlarının mükemmel olduğunu göstermektedir. Antikor oranları düşük olan alıcılarda plazmaferez ve dalak çıkarılması uygulanmadan A2 grubundan uyumsuz böbrek nakli yüksek başarı oranıyla yapılabilmektedir. 0 kan grubu hastaların, A2 kan grubu vericiden böbrek alması , uyumlu böbrek nakli olarak kabul edilmektedir.A2 dışındaki grup uyumsuz nakillerde de uygulanan yeni ilaçlarla (immum sistemi baskılayıcı) dalak çıkarılmasına gerekmeden böbrek nakli uygulanabilir hale gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle çok hızlı gelişen böbrek reddine engel olmak için antikorların immünoadsorbiyon yöntemiyle temizlenmesi gerekmektedir.

Tam da bu noktada yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, ABO kan grubu uyumsuz nakillerin gerçekleşebilmesi için, Glycosorb marka ABO Anti A ve B kan Grubu Antijeni İçeren Düşük Molokül Ağırlıklı, Karbonhidrat Kolonu kullanımınına ihtiyaç vardır.

Glycosorb® ABO Tedavisine genel bakış:

  • Glycosorb ABO, ABO kan uyuşmazlığı olan bireyler arasındaki transplantasyon işlemine olanak sağlayan yeni nesil bir İmmüno-adsorbsiyon kitidir.
  • Glycosorb ABO, Spesifik olarak anti-A veya anti-B, antikorlarını tüketen bir sefaroz matrikse bağlı A veya B kan grubu antijenini içeren düşük molekül ağırlıklı bir karbonhidrat kolonudur.
  • Glycosorb ABO karbonhidrat kolonu, kan grubu antikorlarını etkinlikle absorbe ederek antikor titrelerini transplantasyon açısından, kabul ediilebilir seviyelere düşürebilmektedir.
  • ABO uyuşmazlığı olan kişiler arasında transplantasyon yapılması durumunda, yapılan işlemde uzun süreli graft sağ kalımı sağlamak için bağışıklık sistemini düzenler. Ortamdan uzaklaştırılması hedeflenen (Anti A/B antikorları) spesifik proteinlerin, eleminasyonuna imkan sağlar.
  • Tranplantasyon öncesi ve/veya sonrası uygulanır. Bu sayede transplantasyon sonrası oluşabilen hiperakut rejeksiyonun önlenmesini sağlar.
  • Glycosorb ABO kan grubu antikor adsorpsiyonu, anti-CD20 monoklonal antikor infüzyonu ve konvansiyonel immünosüpresyon ile birlikte kullanılarak, kan grubu uyuşmaz canlı vericilerde gerçekleştirilen transplantasyonlar için umut vericidir.
  • Anti-A/B IgG/IgM titresinin nakil günü 1:4 veya daha az olması nakil işleminde anti A ve B antikor sebepli ret riskini azaltmak adına önemlidir.
  • Sonuçlar incelendiğinde görülmektedir ki, ne splenektomi işlemine, ne de genellikle başvurulan, aşırı güçlendirilmiş immünosüpresif protokol uygulamalarına gerek bırakmamaktadır.
  • Yapılan çalışmaların tamamı, ürünle ilgili hiçbir yan etki saptamamıştır.

Ürün hali hazırda, İsveç, Belçika, İngiltere, Almanya, Norveç, İsviçre, Yunanistan, Avusturalya, Danimarka, Hollanda, Fransa, İspanya, Polonya, Avusturya, İtalya, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada, Hindistan Malezya gibi 21 ülkede ve 100 nakil merkezinde uygulanmaktadır.

•GLYCOSORB® ABO -A/B-Kolonu Spesifik immünoadsorbsiyon Kiti
•GLYCOSORB® ABO -A-Kolonu Spesifik immünoadsorbsiyon Kiti
•GLYCOSORB® ABO -B-Kolonu Spesifik immünoadsorbsiyon Kiti

Standart

ABO kan grubu uyumsuz organ transplantasyonları:
• Böbrek transplantasyonu
• Kalp transplantasyonu
• Karaciğer transplantasyonu
• Akciğer transplantasyonu
• Pankreas transplantasyonu

Seyit Ömer Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi No:34 Fındıkzade | İstanbul
+90 212 632 90 71
+90 212 632 90 72
Gelisim Medikal
©2015 Gelişimmedikal.com
"Sağlığınız için çözümler sunar"
Website by mustafapamuk.com
All Rights Reserved