gelişim medikal®

Sağlığınız için çözüm sunar

CLARUS | NUCLEOTOME - Otomatik Perkütan Lomber Diskektomi Sistemi

clarus medical

NucleotomeClaruss

Nucleotome, perkütan diskektomi sistemi, bel fıtıklarının, başarısız konservatif tedavileri sonrasında,  kullanım için üretilmiş minimal invaziv bir çözümdür. Bir cihaz ve bu cihaza bağlı olarak çalışan, proplardan oluşmaktadır.

Bir çok bilimsel çalışma göstermektedir ki, düzgün seçilmiş hastalarda %75 ten daha fazla başarı sağlanabilmektedir. Hastalar için en az risk içeren yöntemlerden biri olmakla beraber, komplikasyon oranları sürekli olarak, %1’den daha az olup, perkütan bir girişimle ve lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Hastalar aynı gün içinde taburcu olurak,  aktif  yaşamlarına hızlıca dönebilmektedirler.

nucleotome-cutting-action-Color-5

Yukarıda çalışma prensibi gösterilen, Nucleotome, perkütan diskektomi sistemi, hekimlere güvenli bir şekilde ve yeterince diski almak ve çıkarmak için olanak sağlar. Bu uygulama sırasında, çok küçük bir kesiyle ve perkütan olarak istenilen disk aralığına girilir, probun ucundaki yuvarlatılmış bıçak sistemi, anterior anulus zedelenmesi riskini minimuma indirir. Nucleotome probunun gizli giyotin kesme hareketi maksimum güvenlik sağlar, böylece son plak ve anulusun kesilmesi önlenmiş olur. Çevre dokulara zarara vermeden, istenilen miktardaki diski boşaltarak, dışarıya bir kap içerisine alınır.

Clarus-Nucleotome

Nucleotome perkütan disektomiyi belirli bir güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaştırmıştır. Tüm lomber seviyelerde ekonomik, güvenli ve etkili bir tedavi sağlamaktadır. Doku ve toksinleri atmak için gerçekleşen aspirasyon sayesinde hem steril bir prosedür gerçekleşmiş olur, hem de hekim, çekilmiş dokuları toplama ve tetkik etme şansına sahip olur. Nucleotome ile, epidural yara riski minimumdur.

• Nucleotome, Servikal prob
• Nucleotome, Lomber prob

Referans numarası Ürün tanımı Boyut
22500 Nucleotome, lomber prob 2 mm
23500 Nucleotome, lomber prob 2.5 mm
23535 Nucleotome, lomber prob 3.5 mm
21200 Nucleotome, servikal prob 2 mm

• Lomber diskektomi
• Servikal diskektomi

Seyit Ömer Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi No:34 Fındıkzade | İstanbul
+90 212 632 90 71
+90 212 632 90 72
Gelisim Medikal
©2015 Gelişimmedikal.com
"Sağlığınız için çözümler sunar"
Website by mustafapamuk.com
All Rights Reserved